V. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.

R. Daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Swoim.

„Ona zetrze głowę twoją”,

„Wszystkie herezje Samaś zniszczyła na całym świecie”

Moderniści muszą po prostu opuścić Watykan. To wszystko. Dopóki dokumenty VaticanumII nie zostaną spalone – nie tylko fizycznie. lecz również w umysłach duchowieństwa – nie ma żadnej możliwości naprawy sytuacji w Kościele.