V. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.
R. Daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Swoim.

„Ona zetrze głowę twoją”,
„Wszystkie herezje Samaś zniszczyła na całym świecie”

Rycerz Niepokalanej
O. Maksymilian Kolbe+