nowenna do Niepokalanej od Cud. Medalika

nowenna do Niepokalanej od Cud. Medalika

nowenna do Niepokalanej od Cud. Medalika

Nowenna do Niepokalanej od Cudownego Medalika (pobierz artykuł w wersji do druku w PDF)

LITANIA (Do prywatnego użytku).

Panie, zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami,
Panie, zmiłuj się nad nami,
Jezu Chryste usłysz nas, Jezu Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Św. Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
O Maryjo, bez grzechu poczęta, Przedmiocie ulubiony Ojca, Syna i Ducha św.,
Cała piękna i bez zmazy,
Ocalona od potrójnej pożądliwości,
Jutrzenko niezachmurzona najpiękniejszego z dni,
Nowa Ewo, obiecana Ojcom naszym na starcie głowy węża dawnego,
Radości Izraela, której Imię tak pełne słodyczy i błogosławieństwa,
Najdoskonalsza z czystych stworzeń,
Lilio wśród ciernia białością jaśniejąca,
Prawdziwy świeczniku złoty cudownie siedmiu darami Ducha św. przyozdobiony,
Matko Jezusa zawsze Panno,
Chwało Kościoła,
Zaszczycie chrześcijan,
Przez sławne niewiasty starego zakonu wyobrażona,
O Maryjo, bez grzechu poczęta, przez proroków zapowiedziana,
Błogosławiona między niewiastami,
Królowo Aniołów i ludzi,
Pogromicielko szatanów,
Pośredniczko grzeszników,
Podporo słabych,
Skarbcu doskonałych,
Której Serce tak bardzo do Serca Jezusowego podobne,
Powiernico łask boskich, którymi rękoma pełnymi wszystkich obdarzasz,
Pocieszycielko strapionych i umierających,
Opiekunko szczególna wszystkich Cię wzywających,
Matko najtkliwsza dla wszystkich Twych dzieci,
Przeszyta mieczem boleści u stóp krzyża,
Bramo do miejsca chwały i wiecznej rozkoszy,
Pociągnij Twe dzieci wonią cnót Twoich i zaprowadź nas do nieba,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Jezu Chryste usłysz nas, Jezu Chryste wysłuchaj nas.

V. O Maryjo Panno, w poczęciu Twoim byłaś niepokalaną.
R. Proś za nami Boga Ojca, którego Syna za sprawą Ducha św. począwszy, porodziłaś.

Módlmy się.

O Boże! Któryś przez niepokalane Najśw. Panny poczęcie, godne Synowi Twemu, w Jej panieńskim żywocie mieszkanie przygotował, prosimy Cię, abyś jakoś Ją od wszelkiej zmazy przez wzgląd na zasługi tegoż Syna zachował, tak i nam za Jej przyczyną udzielić Twej łaski raczył, iżbyśmy ze wszystkich grzechów oczyszczeni, ćwiczyli się we wszystkich cnotach, i do szczęścia posiadania Ciebie na wieki doprowadzeni byli: przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha św. Amen.

(100 dni odpustu udzielił Papież Pius VI. 1793 r.)

Modlitwa kościelna.

Panie Jezu Chryste, któryś Najświętszą i od pierwszej chwili Niepokalaną Dziewicę Maryję przez niezliczone cuda uwielbić raczył; daj, abyśmy, którzy ustawicznie Jej opieki wzywamy, do wiecznych rozkoszy przyjść mogli, który jako prawdziwy Bóg żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha św. na wieki wieków. Amen.

Modlitwy podczas nowenny do: Niepokalanej od Cud. Medalika

V. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
R. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
R. Jak było na początku itd.

O Niepokalana Matko Boga i Matko nasza, Maryjo! —przez chwalebne objawienie Cudownego Medalika Twego błagamy Cię pokornie, racz wysłuchać łaskawie modlitwy nasze i spełnić je wszystkie! Spojrzyj na nas, o Matko, na utrapienia nasze i nieprzyjaciół zbawienia naszego, którzy nas otoczyli nierozerwalnym wałem i coraz to zawzięciej i śmielej uderzają na nas. Wejrzyj na sprawiedliwość Bożą, którąśmy słusznie zasłużyli. Matko, my sami nic nie możemy. W Tobie tylko jedyna nasza nadzieja i pomoc. Więc wspomóż nas i uwolnij w każdej potrzebie!

Zdrowaś Maryjo itd.
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
(100 dni odpustu za każdorazowe odmówienie).

O Matko potężna na niebie i ziemi, Niepokalana Maryjo! — przez chwalebne objawienie Cudownego Medalika Twego prosimy Cię pokornie ze łzami, spuść i na nas biednych te same zdroje łask, któreś dotąd zlewała tylko na dusze grzeszników, dokonując niezliczonych
cudów łaski i przyprowadzając je oczyszczone z grzechowych win do stóp tronu Bożego, przed Ojca wszystkich ludzi — Boga! I my też, o Maryjo, dziećmi grzeszników jesteśmy i błądzimy czasem zdała od Boga i Ciebie, brodząc po ścieżkach nieprawości. Więc i na nas, Matko Łaskawa, spuść dziś swe miłosierne oczy i wstaw się za nami u tronu miłosierdzia Bożego, u Ojca naszego na niebie, ażeby za Twoją przyczyną odpuścił nam winy nasze i zbawił nas

Zdrowaś Maryjo itd.
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
(300 dni odpustu za każdy raz).

O Matko pięknej miłości — Niepokalana Maryjo! — przez chwalebne objawienie Cudownego Medalika Twego błagamy Cię społem,
racz w sercach naszych rozniecić tę ledwie tlejącą iskrę miłości Bożej w potężny pożar miłości, którego by nie mogły zagasić ni doświadczeń ni bólów rozpaczne łzy, ni przeciwności ziemskie. Świat, pośród którego żyjemy, nie zna bezcennej wartości i szlachetności tego Boskiego płomienia, co serca przenika, co więcej szydzi sobie tylko z Bożych miłośników, ale my, Matko, mimo wszystko. Bożej miłości pragniemy. Do Ciebie się więc uciekamy, o Matko pięknej Miłości, z prośbą, którą tylko serce Twe najlepiej zrozumie, i wołamy: rozpal nam w sercach ogromny pożar Miłości Bożej!

Zdrowaś Maryjo itd.
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
(300 dni odpustu za każdy raz).

O Ucieczko grzeszników, Niepokalana Maryjo! — przez chwalebne objawienie Cudownego Medalika Twego z płaczem i wzdychaniem prosimy Cię, nie zostawiaj nas sierotami na tym padole łez, płaczu i boleści, ale okaz nam się Matką prawdziwą teraz a zwłaszcza w ostatniej naszej godzinie — śmierci! O łaskawa, o litościwa, . o słodka Panno Maryjo! — wspomnij na nas w tę wielką chwilę, o Matko dobrej śmierci, oddal od nas szatana i inne złe duchy, które czyhać będą na zgubę dusz naszych, uwolnij nas od pokus wszelkich i osłodź nam tę ostatnią chwilę obecnością Swoją okazując się oczom naszym i zapewniając nam drogą przed obliczem Bożym śmierć błogosławionych!

Zdrowaś Maryjo itd.
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
(300 dni odpustu za każdy raz).

O furto rajska, najsłodsza Panno Maryjo — przez chwalebne objawienie Cudownego Medalika Twego błagamy Cię, udziel nam Twych łask, których jesteś skarbniczką, a zwłaszcza łaski świętej wytrwałości! O dobra nasza Matko, Wspieraj nas, wspieraj, o Matko łaskawa, byśmy kiedyś z Tobą mogli się cieszyć szczęściem bez końca tam u Boga w niebie! Prowadź nas jak matka za rękę przez życie całe, a po śmierci otwórz nam, dzieciom Twoim, bramy wiecznego raju i zbaw nas!

Zdrowaś Maryjo itd.
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
(300 dni odpustu za każdy raz).

Do stóp Twego tronu biegniemy dzisiaj, o Niepokalana Matko nasza, Maryjo! i drżąc i wzdychając w grzechów uciśnieniu błagamy Cię, zlituj się nad nędzą naszą i ześlij nam łaski, o które Cię dzisiaj gorąco prosimy. Tyś nam przecież przyrzekła przez usta pokornej Swej służebnicy a córki św. Wincentego, św. Siostry Katarzyny Laboure, że na tych wszystkich, co będą nosić Twój mały Medalik, zlejesz łask Swych potoki i obfite zdroje i miłosierdzia Swego otoczysz ich strażą. Spełnij więc dzisiaj Swe wielkie obietnice, o Matko nasza! Daj nam te łaski, o które żebrzemy! Wszak my dzieci Twoje, medalem Twym strojne! Ach, Matko nasza, grzesznych ucieczko jedyna — racz oświecić dzisiaj te spowite w czarnych mgłach grzechowego błędu dusze, których dziś tak wiele na świecie; otwórz im oczy i przywiedź je wszystkie na łono Kościoła. Rozpal je, ogrzej własną Swą miłością. Nawróć i uświęć te miliony błądzących Twych synów tak, jak niegdyś nawróciłaś fanatycznego żyda Alfonsa Ratisbonna, który dzięki Twej łasce stał się gorliwym kapłanem i apostołem Twego imienia!
Spuść na naszą wyschłą ziemię ożywcze zdroje wszelakich łask, których jesteś szafarką. Ocal od wiecznej zguby synów i córki Adama! Niech także i nad tą mistyczną oblubienicą Chrystusa, nad Kościołem katolickim zaświeci Twój mały Medalik jak słońce Bożych łask! Uświęcaj w nim kapłanów, nawracaj grzeszników i daj wytrwanie do końca sprawiedliwym! Amen.
Pod Twoją obronę…

Modlitwa do Niepokalanej – o uproszenie zdrowia

1.O Niepokalana Matko Boża i Matko moja, Maryjo! — przez chwalebne objawienie Cudownego Medalika Twego okazałaś, że jesteś prawdziwą Matką naszą, pośredniczką między niebem i ziemią, skarbniczką i hojną szafarką wszystkich niebieskich łask, a nadto rozbudziłaś w moim biednym, wystygłem sercu bezgraniczną ufność w Twoją macierzyńską dobroć i miłosierdzie. I oto dzisiaj stawam przed Tobą, Najdroższa Matko, i wyciągam do Ciebie spracowane dłonie, błagam Cię o łaskę… Wiem, Maryjo, że nie zasługuję na to, bom ci grzeszny, ziemski robak, czuję, żem nie godzien nawet spojrzenia Twego, ale gdy tak spojrzę tylko na Cudowny Medalik, któryś mi sama dała, i zobaczę przecudowną Twą postać tak zachęcająco wyciągającą do mnie z obrazu swe macierzyńskie ramiona, aby mnie przytulić do serca i łaskami obsypać, to zaraz jakaś dziwna odwaga się we mnie rodzi, i zapominam, czym jestem w rzeczywistości, a czuję się tylko dzieckiem Twoim i jako dziecko zwracam się do Ciebie pełen ufności, że wysłuchasz mnie. O wysłuchaj mnie, Niepokalana Maryjo! Spojrzyj na mnie łaskawie i wspomóż mnie w tej ciężkiej potrzebie, w której się obecnie znajduję!

2. O Niepokalana Matko Boża i Matko moja, Maryjo! — Ty najprawdziwsza i najlepsza Pocieszycielko wszystkich strapionych, wysłuchaj łaskawie modlitwy mojej, z którą się dziś do tronu Miłosierdzia Twego zwracam. Do kogóż bowiem pójdę, jeśli nie do Ciebie, Dziewico wśród dziewic przebłogosławiona. W kimże mam większą po Bogu pokładać nadzieję jeżeli nie w Tobie, która jaśniejesz miłosierdziem samem i szczerą miłością! Do kogóż ja pójdę po łask Bożych dary, jeżeli nie do Ciebie Maryjo, Matko pełna łaski i skarbniczko Boża, która tak żywo pragniesz, abyśmy czerpali u Ciebie, a czerpali bez końca. Otóż do Ciebie i ja biegnę z ufnością pewną wciąż, że mnie wysłuchasz. Wszak Twój Cudowny Medalik, któryś mi dała, tak mnie mocno o tym zapewnia jako zadatek hojnych łask. Wysłuchaj mnie więc, o Matko łaski Bożej, uproś mi łaskę, o którą Cię tak gorąco błagam…!

Zdrowaś Maryjo itd.
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
(300 dni odpustu za każdy raz).

3. O Niepokalana Matko Boża i Matko moja, Maryjo! — Ty prawdziwa radości i chwało całego Kościoła, któraś tak szczęśliwie odnowiła na ziemi nowy złoty słoneczny wiek łaski, miłosierdzia i miłości, jaki się rozpoczął ze śmiercią Syna Twego Jezusa Chrystusa i trwać będzie do końca wieków, do Ciebie dzisiaj społem się uciekamy z sercem strapionym i zbolałym. Pociesz nas i uwesel nas, Maryjo, łaskami Twymi. Bądź dla nas biednych prawdziwą przyczyną świętej radości, i użycz nam łaski, o którą Cię pokornie prosimy… Nie odmawiaj nam, o Maryjo, przyczyny Twojej! Przecież, dając nam Cudowny Medalik przyrzekłaś, że kto tylko będzie go z wiarą nosił na piersiach swoich, tego obsypiesz Swoimi łaskami, temu wszystko dasz, o co tylko zwróci się do Ciebie. O dzięki Ci za tę obietnicę, Matko Najświętsza, Niepokalana! Otom i ja! Staję przed Tobą pełen nadziei, z Medalikiem Twoim, tym zadatkiem łask i padając we wielkiej pokorze do stóp Twoich, przypominam Ci, dobra Pani, obietnice Twoje! O spełnij je, spełnij dzisiaj ! Niech i ja doznam łaskawości Twojej! który tak mocno wierzę, że mnie nie opuścisz, że mi nie odmówisz tej łaski, o którą Cię z taką ufnością proszę!

Zdrowaś Maryjo itd.
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
(300 dni odpustu za każdy raz).

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny

Wierzę i wyznaję, o Przenajświętsza Panno, Twoje święte i niepokalane Poczęcie; wejrzyj więc na mnie, Przenajświętsza Dziewico, a przez Twą Panieńską czystość, przez Twoje Niepokalane Poczęcie i chwalebną godność Matki Bożej, wyjednaj mi u Syna swego ukochanego pokorę, miłość, wielką czystość serca, ciała i umysłu, wytrwanie w dobrym, dar modlitwy, dobre życie i śmierć szczęśliwą.

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!
Wszyscy, którzy nosić będą Cudowny Medalik, odmawiając przy tym pobożnie powyższą modlitewkę, otrzymają szczególne łaski od Matki Bożej i będą pod Jej wyłączną opieką).

Modlitwa do Panny Możnej

Panno Można, któraś sama na całym święcie zadała cios śmiertelny wszystkim herezjom, wybaw świat chrześcijański, uwikłany w sieci szatańskie; wejrzyj na dusze uwiedzione podstępem szatana, aby, odrzuciwszy wszelki jad herezji, opamiętały się i powróciły do jedności prawdy katolickiej, dzięki Twemu wstawiennictwu u Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje po wszystkie wieki wieków. Amen.
(100 dni odpustu, Leon XIII – 19. XII. 1885 r.)

Uwielbienia Maryi Niepokalanej

Cześć Ci oddaję z całego serca, o Najświętsza Panno, wyniesiona ponad wszystkich aniołów i świętych, jako Córce Ojca Przedwiecznego. Tobie poświęcam swoją duszę z wszystkimi jej władzami.
Zdrowaś Maryjo.

Dziewico, świętsza od aniołów i wszystkich świętych w niebie, uwielbiam Cię z całego serca jako Matkę Syna Jedynego, poświęcam Ci ciało i zmysły moje.
Zdrowaś Maryjo.

Dziewico, świętsza od aniołów i świętych w niebie, uwielbiam Cię z całego serca jako najmilszą Oblubienicę Ducha Świętego, poświęcam Ci serce moje z wszystkimi uczuciami,
-błagam Cię, wyjednaj mi u Trójcy Przenajświętszej wszystkie łaski potrzebne do zbawienia.
Zdrowaś Maryjo.

(100 dni odpustu. Odpust zupełny raz na miesiąc za odmawianie codzienne.)

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.
0:00
0:00