15 sierpnia, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej Zielnej

15 sierpnia, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Matki Bożej Zielnej

15 sierpnia, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej Zielnej

15 sierpnia, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Matki Bożej Zielnej. 103 rocznica Cudu nad Wisłą.

Assumptio Beatissimae Mariae Virginis in caelum.

Modlitwa
+⚜️⚜️ O najchwalebniejsza Panno, wybrana przez wieczne postanowienie za Matkę Słowa wiecznego, które się stało człowiekiem, skarbnico łask Bożych i pośredniczko grzeszników, ja, Twój najniegodniejszy sługa, uciekam się do Ciebie, abyś łaskawą była mi przewodniczką i doradczynią na tej dolinie płaczu. Wyjednaj mi przez najdroższą krew Syna Twego Boskiego przebaczenie grzechów moich, zbawienie duszy mojej i wszystko co jest mi do dostąpienia tegoż potrzebnym albo pożytecznym. Błagaj też o tryumf kościoła świętego nad nieprzyjaciółmi jego i o rozszerzenie królestwa Jezusa Chrystusa po całej ziemi. Amen.

 

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.
0:00
0:00