+ 19. września Matki Boskiej z La Salette

+ 19. września Matki Boskiej z La Salette

+ 19. września Matki Boskiej z La Salette

PRZYCZYNY ŁEZ MARYI W LA SALETTE

Postanowienia, by Ją pocieszyć

1. Bunt przeciwko Bogu i Jego Kościołowi, grzechy bezbożności i uporu.
Postanowienie: Poddanie się Bogu, uległość wobec Kościoła, współpraca z łaską Bożą.
2. Profanacja Dnia Pańskiego.
Postanowienie: święcenie Dnia Świętego przez uczynki pobożności i miłości.
3. Branie imienia Pańskiego nadaremno, przeklinanie i przysięganie.
Postanowienie: Czcić i błogosławić imię Pana, zwłaszcza gdy jest ktoś bluźni
4. Opuszczanie Mszy św. w niedziele i dni święte.
Postanowienie: Wiernie i z szacunkiem uczestniczyć we Mszy Św.
5. Łamanie prawa postu i wstrzemięźliwości.
Postanowienie: Wierne przestrzeganie tych praw; duch umartwienia.
6. Zaniedbanie modlitwy.
Postanowienie: Wierność modlitwie porannej i wieczornej; Różaniec rodzinny.
7. Obojętność i niewdzięczność wobec Matki Niebieskiej.
Postanowienie: Dziecięca ufność w Maryi; gorliwość w szerzeniu nauki o Jej miłosiernym Objawieniu.

La Salette, to nazwa małej górskiej miejscowości należącej do diecezji Grenoble, w południowo-wschodniej Francji. La Salette oznacza dzisiaj przede wszystkim miejsce pielgrzymkowe położone w górach tej gminy i należy obok Lourdes i Fatimy do najbardziej znanych miejsc objawień Maryjnych na świecie.

19 września 1846 roku na górze La Salette objawiła się Maryja

 

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.