8. IX . Narodzenie Matki Boskiej

8. IX . Narodzenie Matki Boskiej

8. IX . Narodzenie Matki Boskiej

MODLITWA do Najśw. Maryi Panny w dzień Jej Narodzenia.

Jako prawowierni cieszymy się w dzień Twego narodzenia, o Najświętsza Maryo Panno, Matko Zbawiciela naszego! bo wiemy, kto nam się przez Ciebie narodził: Jezus Chrystus, nasz król wieczny, Pośrednik i Zbawiciel. Twoje narodzenie było jak ranna jutrzenka zwiastująca dzień bliski, dzień zbawienia, w którym zjawiło się słońce sprawiedliwości, Jezus Chrystus, Bóg łasz i Zbawiciel, który zdjął z nas przekleństwo, a przyniósł błogosławieństwo; który zwyciężył śmierć, a wrócił życie na wieczną szczęśliwość.
Z najczulszą wdzięcznością przypominamy sobie dziś ów czas, kiedy Bóg rozpoczął do skutku przywodzić wielkie dzieło naszego odkupienia, do którego Twoje narodzenie było pierwszym usposobieniem. O, wyjednajże i nam przez Twoją przyczynę u Boga łaskę, abyśmy to wielkie dobrodziejstwo naszego odkupienia przez Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa ciągle uznawać i godnie cenić mogli, a przez życie prowadzone podług nauki tegoż Zbawiciela, do otrzymania Jego łaski i szczęśliwości nam drogo wysłużonej się usposobili. Amen.

Modlitwa Kościoła św.

Wszechmogący wieczny Boże! który ciało i duszę błogosławionej Maryi Panny i Matki za sprawą Ducha św. przygotowałeś za godne mieszkanie Synowi Swojemu: spraw łaskawie, abyśmy, którzy się cieszymy z Jej Narodzenia, mogli za Jej przyczyną być uwolnieni od wszelkiego złego w życiu i śmierci. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.