+ 55 rocznica śmierci ostatniego Marianina Białego

+ 55 rocznica śmierci ostatniego Marianina Białego

+ 55 rocznica śmierci ostatniego Marianina Białego

55 lat temu 26.05.1968r zmarł o. Bogumił Janowicz

O. Bogumił Janowicz, br. Bogumił Maria od Niepokalanego Poczęcia NMP (8 III 1887 Białystok – 26 V 1968 Łódź), kapłan diecezji wileńskiej, święcenia kapłańskie otrzymał 18 czerwca 1910 roku w Wilnie. Do „białych marianów” został przyjęty przez o. Pielasińskiego w 1913 roku, do stanisławitów wstąpił 2 listopada 1928 roku. Był długoletnim rektorem kościoła filialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Janowie Podlaskim i przełożonym stanisławitów. Mieszkał w budynkach stowarzyszenia przy ul. Skalskiego 17 (obecnie 22). Pełnił obowiązki spowiednika kleryków oraz uczył języka rosyjskiego. Po rozwiązaniu stowarzyszenia otrzymał pozwolenie na używanie stroju stanisławity. Zmarł w szpitalu w Łodzi, pogrzebany na cmentarzu komunalnym w Janowie Podlaskim.

Redakcja Rycerza Niepokalanej była dziś – 26 maja 2023 roku – przy grobie ś.p. o. Bogumiła, zostały zmówione modlitwy za jego duszę, ale też upraszaliśmy świątobliwego marianina o łaski dla Ojczyzny i Kościoła, Biskupów i księży katolickich!

 

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.