Matki Bożej Loretańskiej 10 grudnia

Matki Bożej Loretańskiej 10 grudnia

Matki Bożej Loretańskiej 10 grudnia

MÓDLMY SIĘ.

Boże, który Domek Najśw. Dziewicy Maryi, przez tajemnicę Wcielonego Słowa, miłosiernie poświęciłeś i w pośród Kościoła św. cudownie umieściłeś ; daj, abyśmy oddzieleni od przybytków grzeszników, stali się godnymi zostać mieszkańcami Twego św. Domku.
Wszechmogący wieczny Boże, któryś za sprawą Ducha św. .ciało i duszę chwalebnej Matki Maryi Panny przygotowywał, aby była godnym Syna Twego Przybytkiem; daj abyśmy, którzy się z pamiątki tej weselimy, za Jej litościwą przyczyną od przyszłego złego i od wiecznej śmierci uwolnieni byli.
Spraw, prosimy Cię Panie, Boże nasz, abyśmy słudzy Twoi cieszyli się ciągiem zdrowiem duszy i ciała za przyczyną Błogosławionej Maryi Panny od smutków obecnego życia uwolnieni, wieczne szczęście osiągnęli.

Sprawy nasze, błagamy Cię Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj i wsparciem dokonywaj, aby każda modlitwa i czynność nasza, zawsze się od Ciebie zaczynała, i tak zaczęta, na Twoją kończyła się chwałę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Dzień uroczystości.
O Najłaskawsza Pani i Orędowniczko nasza, Loretańska Matko Najśw., która w dobroci Swojej raczyłaś sobie to miejsce obrać na pobyt Domku Twego ziemskiego, gdzie Słowo przedwieczne Ciałem się stało dla zbawienia świata, racz nas łaskawie przyjąć pod płaszcz opieki Twojej jako Twe dzieci, spuściznę i część Twoją. Niech nigdy nie ustaje Twa opieka nad nami; rozciągając nad nami Swą pieczę nie patrz o Pani na niegodność naszą, lecz miej na uwadze tylko Siebie Samą i Twe słodkie macierzyńskie Serce. Broń o Pani kraju tego całego, rodzin naszych i niech one będą przedmiotem Twych trosk macierzyńskich. Twe wota, którymi okryta pierś Twoja o Maryjo, pokryte ściany tego Domku, świadczą najwymowniej o mnogości łask, któreś wyświadczyła. Tylekroć zasłaniałaś ciała nasze od biczów Pana, dajże też o Matko Najświętsza, by dusze nasze nawróciły się do Boga, i tym sposobem stały się nigdy nie przemijającym dowodem Twojej opieki. Daj to, abyśmy po tej ziemskiej pielgrzymce dostali się do nieba, by tam ucałować Twe święte stopy, które stąpały po podłodze Domku tego. Dziś tu czcimy Cię przed tym świętym Ołtarzem, daj że o Najłaskawsza Pani, byśmy mogli Twą chwałę rozpamiętywać w niebie, gdzie jako Córka Przedwiecznego Boga, Matka Słowa Wcielonego i Oblubienica Ducha św., żyjesz i królujesz po wszystkie wieki. Amen.
Zdrowaś Maryjo, Litania Loretańska i modlitwy. Na intencję Kościoła św., Biskupów, Duchowieństwa i na uproszenie pokoju i zgody między narodami chrześcijańskimi mówi się:
Witaj Królowo, Matko miłosierdzia! it d. (100 dni odpustu).
Na zakończenie kilka Zdrowaś Maryjo, za chorych .  za dobrodziejów i za tych, którzy się modłom naszym polecają.

 

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.