Uroczystość Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

Uroczystość Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

Uroczystość Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

❤️❤️❤️❤️

Immaculati Cordis Beatæ Mariæ Virginis
Zachowane od zepsucia i wzięte do nieba cielesne serce Matki Bożej jest symbolem Jej życia wewnętrznego oraz macierzyńskich uczuć dla odkupionej ludzkości. Maryja, wolna od skłonności do grzechu, zawsze była doskonale uległa Duchowi Świętemu; dlatego spełniły się na Niej słowa Zbawiciela : «Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą». Z doskonałej miłości Boga wypływa miłość ku ludziom, przez Boga stworzonym i odkupionym. Niepokalane Serce Maryi to serce Matki. Dlatego z ufnością zbliżamy się do Niej i słuchamy Jej pouczeń.
Omnípotens sempitérne Deus, qui in Corde beátæ Maríæ Vírginis dignum Spíritus Sancti habitáculum præparásti: concéde propítius; ut ejúsdem immaculáti Cordis festivitátem devóta mente recoléntes, secúndum cor tuum vívere valeámus.
Wszechmogący, wieczny Boże, któryś w sercu Najświętszej Maryi Panny zgotował godne mieszkanie dla Ducha Świętego, daj łaskawie, prosimy, abyśmy nabożnie obchodząc uroczystość tegoż Niepokalanego Serca, zdołali żyć według Serca Twego.
We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.