13-21 VIII Nowenna do Niepokalanego Serca NMP

13-21 VIII Nowenna do Niepokalanego Serca NMP

13-21 VIII Nowenna do Niepokalanego Serca NMP

LITANIA  do Najczystszego Serca N. Marii Panny

(do prywatnego nabożeństwa).

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Św. Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Serce Maryi, niepokalane,
Serce Maryi, łaski pełne,
Serce Maryi, błogosławione między sercami,
Serce Maryi, najczystsze,
Serce Maryi, najpokorniejsze,
Serce Maryi, Kościele Boga wcielonego w Zwiastowaniu,
Serce Maryi, nowymi łaskami ozdobione w Nawiedzeniu,
Serce Maryi, przy Narodzeniu Pańskim dziwnym weselem napełnione,
Serce Maryi, przy Ofiarowaniu mieczem boleści przeszyte,
Serce Maryi, utratą Jezusa wielce zasmucone,
Serce Maryi; przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone,
Serce Maryi, w dźwiganiu krzyża przez Jezusa niezmiernym przygniecione ciężarem,
Serce Maryi, z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite,
Serce Maryi, z umierającym Jezusem w morzu boleści pod krzyżem pogrążone,
Serce Maryi, z umarłym Jezusem w żałości pogrzebione,
Serce Maryi, ze zmartwychwstałym Jezusem radością ożywione,
Serce Maryi, przy wniebowstąpieniu Pańskim niepojętym weselem napełnione,
Serce Maryi, przy Zesłaniu Ducha Św. nową łask pełnością udarowane,
Serce Maryi, uzdrowienie chorych,
Serce Maryi, pociecho strapionych,
Serce Maryi, ucieczko grzesznych,
Serce Maryi, nadziejo konających,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Jezu.

Módlmy się

Najmilsze Serce Maryi, któreś pomiędzy sercami wszystkich stworzeń jest najczystsze i miłością ku Sercu Jezusowemu najbardziej gorejące, a oraz względem nas grzeszników najmiłosierniejsze, uproś nam u Serca P. Jezusa, Zbawiciela naszego, wszystkie łaski, o które Cię prosimy. O Matko miłosierdzia, jedno westchnienie Twoje, jedno uderzenie Serca Twego, gorejącego miłością ku Sercu P. Jezusa, Boskiego Syna Twojego, może nas zupełnie pocieszyć. Uczyń nam tę łaskę, a to Boskie Serce Jezusowe dla synowskiej miłości, którą miało ku Tobie i zawsze mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha. Amen.

O nawrócenie grzeszników

Najlitościwsza Maryjo Panno, Ucieczko grzeszników, błagamy Cię przez litość Serca Twego, pełnego współczucia, i przez śmierć ukochanego Syna Twego Jezusa, uproś tę łaskę wszystkim grzesznikom, a zwłaszcza tym, którzy przez zgorszenia i błędne nauki są bliźnim pobudką do grzechu, aby się szczerze nawrócili do Boga. Amen.

Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem.

Odpusty. (Op. p. 352): 1) 300 dni za każdym razem; 2) odpust zupełny raz na miesiąc w dniu dowolnym dla tych, którzy to westchnienie odmawiali codziennie przez miesiąc cały. Pius IX Dekr. Św. Kongr. 30 września 1852.

PDF – Książki o Sercu MARYI

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.