LITANIA do Najświętszej Panny Maryi z Lourdes

LITANIA do Najświętszej Panny Maryi z Lourdes

LITANIA do Najświętszej Panny Maryi z Lourdes

LITANIA do Najświętszej Panny Maryi z Lourdes (czyt. Lurd).

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Panno, w Lourdes objawiona, módl się za nami.
Święta Panno, pokutę zalecająca, módl się za nami.
Święta Panno, źródło cudownie wyprowadzająca, módl się za nami.
Święta Panno, do picia i obmywania ze źródła cudownego zachęcająca,
Święta Panno, kaplicę na skalach zbudować nakazująca,
Święta Panno, ogłaszająca się: „Niepokalanym Poczęciem,
Córko niepokalana Boga Ojca,
Matko niepokalana Syna Bożego,
Oblubienico niepokalana Ducha Św.
Świątynio niepokalana Trójcy Przenajśw.,
Wizerunku niepokalany mądrości Boskiej,
Jutrzenko niepokalana słońca sprawiedliwości,
Arko niepokalana, w której Pan Jezus był złożony,
Różdżko niepokalana, z pokolenia Dawidowego,
Drogo niepokalana do Jezusa prowadząca,
Panno niepokalana od grzechu pierworodnego wyjęta,
Panno niepokalana, któraś skruszyła głowę węża piekielnego,
Królowo niepokalana nieba i ziemi,
Bramo niepokalana niebieskiego Jeruzalem,
Powiernico niepokalana łask boskich,
Oblubienico niepokalana niebieskiego Jeruzalem,
Gwiazdo morza niepokalana,
Wieżo niepokalana i najmocniejsza Kościoła wojującego,
Różo niepokalana w pośród ciernia,
Oliwne drzewo niepokal. w kościele Bożym,
Wzorze niepokalany wszystkich doskonal.,
Przyczyno niepokalana naszej radości,
Kolumno niepokalana naszej wiary,
Źródło niepokalane boskiej miłości,
Znaku niepokalany i pewny naszego zbawienia, —
Światło niepokalane Aniołów,
Chwało niepokalana Proroków,
Nauczycielko niepokalana Apostołów,
Potęgo niepokalana Męczenników,
Opiekunko niepokalana Wyznawców.
Czystości niepokalana wszystkich Panien,
Radości niepokalana w Tobie ufających,
Obrono niepokalana grzeszników,
Wojowniczko niepokalana kacerzów,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Pani.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nasz, Chryste wysłuchaj nas.

V. O Niepokalana Maryjo, któraś się w Lourdes objawiła,
R. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Modlitwa.

O Maryjo z Lourdes! która posiadasz w niebie wszechwładną moc i potęgę, którą nas miłujesz prawdziwie jako własne dziatki, wyproś mi wszystkie łaski konieczne do mego uświątobliwienia. Wyjednaj mi łaskę cierpliwości, abym umiał użyć mych cierpień do zaskarbienia zasług u Boga. Użyj więc swojej nieograniczonej wszechwładności, bym otrzymał przywrócenie zdrowia. Amen.

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.