31 stycznia Św. Jana Bosko

31 stycznia Św. Jana Bosko

31 stycznia Św. Jana Bosko

MODLITWA do Św. Jana Bosko

Ukochany Patronie naszych czasów, Święty Janie Bosko ! Biegnę do Ciebie z ufnością pewny, że mię wysłuchasz, mimo niezliczonych grzechów moich! Wszak Jezus umiłowany Twój Pan, nie odpycha mię od Siebie, Maryja, wielbiona przez Ciebie nieustannymi modlitwami nie przestaje być Matką moją, a więc i Ty, błogosławiony Miłośniku Boży, nie odsuniesz i mnie od Siebie.
Za Twego ziemskiego życia miałeś dla grzeszników słowa przebaczenia i otuchy, a dziś tern bardziej chcesz im dopomagać, chcesz ich oderwać od grzechu, który był przyczyną okrutnej męki Jezusa… A więc nie możesz mnie oddalić od Siebie, gdy śpieszę do Ciebie błagać o łaski, o wstawiennictwo u Jezusa, dla którego miłość na ołtarze Cię wyniosła. Spójrz dobry Ojcze, od tronu Bożego na biedny świat, ileż tu nędzy materialnej i moralnej!
Serdeczną opieką otaczałeś niegdyś nieszczęśliwych chorych, dotkniętych zarazą. — O! racz dzisiaj ratować nas od zarazy stokroć niebezpieczniejszej, bo pozbawiającej życia łaski…, od zarazy niewiary, zepsucia moralnego, odstępstwa od prawdy, obojętności na wszystko, co dotyczy duszy i praw Bożych…
Ducha Bożego wyproś światu. Ratuj swych braci. Ożyw w nas siłę woli, energię do czynu, zapał do służby Bożej. Obudź z gnuśnego uśpienia serca…
Ojcowską opieką otocz dzieci i młodzież. Ileż młodych serc codziennie się plami! Ileż dusz dotąd niewinnych nagle staje nad przepaścią grzechu, który lada chwila pochłonąć je może na wieki!… Ratuj swą umiłowaną młodzież, dóbr}’ Pasterzu… Na niebezpieczną chwilę pokus uproś im obronę i pomoc w Najczystszym Sercu Matki Dziewicy.
Uproś, by jak najwięcej dusz młodzieńczych usłyszało słodki głos Zbawiciela: „Pójdź za mną”- Uproś światło Ducha Przenajświętszego dla rodziców,wychowawców i nauczycieli. Strzeż prawości ognisk rodzinnych i broń od spoganienia nasze szkoły. Na koniec racz pobłogosławić mnie, pracę moją, wszystkich bliskich moich, ojczyznę moją Uproś mi u Pana Jezusa Jego świętą łaskę …(wymienić prośbę), a przyrzekam Ci, że łask Bożych i darów na złe nie użyję…
Z ufnością o wszystko Cię proszę, jak Ojca, jak Pasterza, który zawsze był gotów oddać duszę za owieczki swoje. Pokładając nadzieję w wielkiej miłości Twego serca, polecam Ci wszystkie prośby moje, ufając, że ich nie odrzucisz, ale pomyślnym skutkiem uwieńczysz na większą chwałę umiłowanego Dawcy wszechrzeczy. Amen.

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.