26. VIII. Matki Boskiej Jasnogórskiej

26. VIII. Matki Boskiej Jasnogórskiej

26. VIII. Matki Boskiej Jasnogórskiej

Pieśń do M. B. Częstochowskiej.

Witaj Jutrzenko rano powstająca.
Śliczna jak miesiąc, jak słońce świecąca,
Ty świecisz mile światu w Częstochowie.
Gdzie czołem bija świata monarchowie.

Tobie z dwunastu gwiazd koronę dano,
Świata wszystkiego Panią Cię nazwano,
Na Jasnej Górze jaśniejsza nad słońce.
Toć lud upada do nóg swej Patronce.

Pocieszycielko ludzi utrapionych,
Do Ciebie Panno w nędzach niezliczonych,
lud się ucieka i prosi serdecznie.
By za przyczyną Twoją żył bezpiecznie.

Tam Twoje serce kędy skarb przebywa,
Gdzie królewski stół Twój obraz nakrywa,
Niech odrobiny z niego nam spadają.
Twoi synowie niech głodu nie znają.

Tyś swą skruszyła nogą łeb smokowi,
Tyś pyszne starła rogi Turczynowi.
Tyś Jasną Górę płaszczom okrywała,
Ody jej potęga szwedzka dobywała.

Otwórz ten skarbiec, niech mamy te dary.
Któreś tu synom dawała bez miary,
Niech dziatki Twoje doznają Twej mocy,
Strzeż nas. o Matko, tak we dnie jak w nocy.

Przybądź, o Matko! nam w pięknej miłości,
Niech nieprzyjaciel żaden tu nie gości,
Teraz Maryja zastaw nas orężem,
A nieprzyjaciół duszy zwyciężem.

Zastaw nas Matko swoimi piersiami.
A Syn Twój niech nas zasłoni ranami,
A tak gniew Boski w litość się obróci,
Z złotym pokojem ku nam się nawróci.

A my Cię za to ludzie utrapieni,
Gdy będziemy przez Cię Panno pocieszani,
Wychwalać będziemy tu póki żyjemy,
A potem wiecznie jak w Bogu zaśniemy. Amen.

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.