Głos kapłański nr 18 -Biuletyn czcicieli św. Marii Goretti ks. Rafał Trytek ICR

Głos kapłański nr 18 -Biuletyn czcicieli św. Marii Goretti ks. Rafał Trytek ICR

Głos kapłański nr 18 -Biuletyn czcicieli św. Marii Goretti ks. Rafał Trytek ICR

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Matka Boża Królowa Anielska!

Święto Wniebowzięcia N.M.P. zostało ustanowione by uczcić wielki Jej tryumf jakim był sposób odejścia z tego świata. Do tej pory wszystko w życiu Maryi było ukryte lub nierzucające się w oczy. Jej Zwiastowanie nadejścia Zbawiciela, pokorna służba w świętej Rodzinie, brak publicznie oddawanej czci, trwanie z Chrystusem w Jego cierpieniach, zbieranie Jego Przenajdroższej Krwi pod drzewem krzyża, Jej doczesne życie było drogą współzasługującego cierpienia. Maryja nie żądała dla siebie szacunku za życia, ale cieszyła się gdy upraszała łaski i cuda swojego wszechmocnego Syna jak w Kanie Galilejskiej. Niepokalana doskonale wiedziała jaka Jej rola i bardzo wiernie Ją wypełniała. Wiedziała, że trwała nagroda czeka Ją dopiero w niebie, a na ziemi skupiała się maksymalnie na służbie Bogu i ratowaniu dusz.
Przejście do Nieba oznaczało dla Niej osiągniecie wiecznej nagrody i rozpoczęcie innego rodzaju służby. Po swoim ukoronowaniu przez całą Trójcę Świętą na Królową Nieba i Ziemi, objęła zarząd nad rozdzielaniem Bożego Miłosierdzia i zaczęła rozdawać jak najhojniej łaski dzieciom Jej Syna nabytym Jego Przenajdroższą Krwią, które stały się również Jej przybranymi dziećmi. Święty Jan był pierwszy, który otrzymał w darze od Chrystusa Maryję, ale każdy z nas może być św. Janem jeżeli przyjmie ten drogocenny spadek od naszego Pana i Króla i będzie żył tak jakby Niepokalana i Królowa była Jego domownikiem.
Chciejmy się budzić i zasypiać w Jej ramionach, zwracajmy się do Niej w każdej potrzebie i frasunku, miłujmy Ją do szaleństwa (w zasadzie Maryja jest jedyną niewiastą do której miłością nie można przesadzić…), przedstawiajmy Jej każdy plan i zamierzenie, do Niej się uciekajmy w walce z przeciwnikiem i samym sobą, Ją miejmy za latarnię rozświetlającą mroki, Jej powierzajmy naszą przyszłość, bliskich, Kościół Święty, Ojczyznę, miejsce pracy, całą ludzkość, odchodzących z tego życia do wiecznego, nasze zasoby, talenty – po prostu wszystko, absolutnie i zupełnie wszystko. Z Nią i tylko z Nią możliwe nasze nawrócenie, podźwignięcie z grzechów, wzrost w łasce, osiągnięcie poziomu duchowego Jej świętych.
Spójrzmy na sierpniowy kalendarz – ilu w nim świętych, którzy już za życia nadzwyczajnie się uświęcili dzięki Niej – św. Dominik, św. Bernard, św. Jan Eudes, św. Józef Kalasanty, św. Alfons Liguori. Wszyscy to Założyciele nowych rodzin zakonnych w której Maryja zajmowała najważniejsze po Panu Bogu miejsce! Jakie rzesze świętych wyszły z
szeregu cystersów, dominikanów, pijarów czy redemptorystów!
Nic dziwnego bo Ona jest Matką Bożą Łaskawą, czyli dawczynią wszystkich łask swojego Syna Chrystusa! Oddajmy naszej Królowej nasze serca, a zagości w nich pokój wraz z Duchem Świętym. W czasach powszechnej zdrady i niewierności, kłamstwa i niewierności uczyńmy Pannę wierną naszą Królową, a raczej uznajmy Jej panowanie w pełni i całkowicie. Pamiętajmy, że Niepokalana Królowa Polski sama zechciała nad nami władać, mieć Polaków za swoje umiłowane dzieci. Cóż to za honor i szczęście, jakież źródło świętej i niegasnącej nadziei, jakaż pomoc i pociecha dla nas, nieudolnie potykających się o niemal wszystko.
Mówmy Maryi – „Monstra te esse Matrem” – ukaż się nam Matką, zwycięż wszystkie herezje, zdepcz głowę szatana. Ulecz nas, ratuj i pocieszaj. Bez Ciebie naprawdę zginiemy, bez Ciebie nasze życie już przegrane!

Niepokalana, Wniebowzięta Królowo Polski módl się za nami!

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.