30.V. Trójcy Świętej

30.V. Trójcy Świętej

30.V. Trójcy Świętej

Litania o Trójcy Przenajświętszej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nasz, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze wszechmogący, Stworzycielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu przedwieczny, Odkupicielu świata Boże,
Duchu święty, Oświecicielu świata Boże,
Trójco Przenajświętsza, jedyny w Trzech Osobach niepojęty i niewysłowiony Boże, zmiłuj się nad nami.
Trójco Przenajświętsza, jedyny Boże przez którego i w którym jest wszystko,
Trójco Przenajśw., jedyny Boże, którego niebo i ziemia ogarnąć nie mogą,
Trójco Przenajśw., jedyny Boże, który opatrznością Swoją wszystko jako ojciec rządzisz,
Trójco Przenajśw., jedyny Boże, który czynisz cuda ziemi,
Trójco Przenajśw., jedyny Boże, Obrońco nasz i zapłato nasza wieczna,
Trójco Przenajśw., jedyny Boże litościwy, cierpliwy i nieprzebranego miłosierdzia,
Trójco Przenajśw., jedyny Boże, który nie chcesz zguby grzeszników, owszem pokutujących do łaski Swojej przyjmujesz.
Bądź nam miłościw przepuść nam Panie.
Od wszego złego, wybaw nas Panie.
Od powietrza, głodu, ognią i wojny, zachowaj nas Panie.
Od nagłej i niespodzianej śmierci, zachowaj nas Panie.
Przez wszechmocność Twoją Boga Ojca naszego, wysłuchaj nas Panie
Przez Wcielenie, Mękę i Śmierć Twoją, Boga Syna Zbawiciela naszego,
Przez oświecenie Twoje, Boga Ducha świętego, Pocieszyciela naszego,
Przez przyczynę Najśw. Panny i Wszystkich Świętych,
Abyśmy Ciebie Boga i Pana naszego, ze wszystkich sił naszych kochali, wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy przykazania i nauki Twoje wiernie zachowywali,
Abyś pokój, cnotę i wiarę między narody chrześcijańskimi sprawiać i pomnażać raczył,
Abyś Ojczyznę naszą od wszelkich plag surowej sprawiedliwości Twojej zachować raczył,
Abyś nam grzechy nasze odpuścić i do chwały Królestwa Swojego przyjąć raczył.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, przepuść nam Panie.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, wysłuchaj nas Panie.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami Panie.
Trójco święta, usłysz nas; Trójco święta, wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

MÓDLMY SIĘ
Wszechmogący, wieczny Boże, któryś nam sługom Twoim w wyznaniu prawdziwej wiary Przenajśw. Trójcy chwałę dał poznać, a w potędze Jej Majestatu cześć oddawać Jej jedności kazał, prosimy Cię pokornie, abyśmy w tej wierze utwierdzeni, od wszelkich przeciwności zawsze bezpieczni byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.